SGR Service, Fastighetsservice och skyltmontage

Jag heter Göran Stenström och startade SGR Service 1991. Då var verksamheten inriktad på smide, skogsarbete och trädgårdsservice, i första hand för privatpersoner. Verktygen för verksamheten var få och små, en motorsåg, gräsklippare (modell mindre), skogsutrustad fyrhjulig mc och en liten verkstad för småreparationer.

Skötsel av trädgårdar är något som vi arbetat med ända från starten, så där har vi varit verksamma i snart 30 år.

Utvecklingen tog fart 1997, då jag anställde min bror som fortfarande arbetar i företaget. Vi började då fundera på återvinning av trädgårdsavfall och köpte en blandarvagn från Holland, där allt komposterbart trädgårdsavfall kunde malas och blandas till utmärkt kompostjord. Vi lyckades övertala Gotlands Kommun för ett prov. Det provet gjorde att vi arbetade med flisning, krossning och återvinning av trädgårdsavfall i 20 år.
På grund av sjukdom var vi tvungna att sälja våra flismaskiner och krossar våren 2017.

1997 investerade vi även i en maskin och började med kantklippning och buskröjning av vägdiken för Nybergs Entreprenad, som i dag har skötseln av norra Gotlands statliga vägnät. Vi har skött kantklippningen på norra Gotland (ca 72 mil enkel väg) i 24 år. För Region Gotland klipper vi en del av det kommunala vägnätet, ca 35 mil enkel väg.

På grund av sjukdom har vi från och med 2019-01-01 dragit ner på vår verksamhet och håller på att söka nya vägar, ett av områdena vi gör en del jobb inom är att montera skyltar inre och yttre montage, även inrednngar för butiker, kafféer och hotell mm.

En ny verksamhet är också att vi utför ogräsbekämpning med hetvatten för företag, privatpersoner mm.

Vi hyr även ut personal inom olika områden, då främst inom fastighetsservice, bilrekond, lantbruksarbete.


I dag har verksamheten 3 personer anställda, beroende på säsong så hyrs mer personal in. Idag arbetar vi i huvudsak med fastighetsservice, skyltmontage och personaluthyrning.


Våra kunder är kommuner, föreningar, olika entreprenad-, bilförsäljningsföretag, tryckerier och privatpersoner. 

Miljötänkande, effektivitet och noggrannhet är grundtanken i verksamheten, men även att kunna lösa problem och ställa upp med kort varsel. 

Vi tänker på miljön och använder så långt det är möjligt dem mest miljövänliga maskiner, bränsle och oljor mm.

Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby

OM OSS