SGR Service, Fastighetsservice och skyltmontage

Företag, privatpersoner och föreningar


SGR Service erbjuder professionell fastighetsskötsel för både företag, privatpersoner och föreningar. Med över 25 års erfarenhet kan du lita på oss oavsett om det gäller stora eller små fastigheter. Vi tar hand om allt från trädgårdsarbete och snöröjning till underhåll av grönområden och renhållning. Släpp ansvaret på oss och få en välskött fastighet du kan vara stolt över.

Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby
Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby

Exempel på arbeten vi utför


• Gräsklippning och grästrimning
• Klippning av häckar och trädfällning

• Ogräsbekämpning med hetvatten (läs mer nedan)

• Skötsel av rabatter och gångar
• Vår och höststädning av trädgårdar
• Tvätt av tak, fasader och altandäck mm. (läs nedan)
• Plattläggning

• Bygga staket och plank
• Snöröjning och sandning av parkeringar

  gångstigar mm

Ogräsbekämpning – Rengöring – Tvätt – Bevattning mm.

Vi kan hjälpa er hålla rent och snyggt från ogräs, 100% giftfritt med hetvatten                  

 • I Stenlagda ytor och grusgångar
 • Under staket och stängsel
 • Invid husväggar och kantsten
 • Runt stolpar
 • I och runt häckar mm.
 • Även björnloka mm


Fördelarna med hetvatten jämfört med traditionell ogräsbekämpning

 • Miljövänligt, inga kemikalier
 • Effektivt, låg kostnad
 • Säkert mot djur och människor, ingen brandfara
 • Flexibel, snabb omställning mellan ogräsbekämpning, bevattning och rengöring, allt i samma maskin.
 • Snabbt resultat


Även rengöring och tvätt av

 • Fasader i trä, sten och plåt mm
 • Stenmurar, kullersten, plattor, räcken, bänkar, gravstenar mm
 • Altandäck, staket, plank, tak, takpannor och hängrännor
 • Soprum och sopkärl
 • Kundkorgar och kundvagnar
 • Skyltar och stolpar


Mångsidig och flexibelt aggregat, tar bort det mesta med 100% rent vatten, så som svåra beläggningar med smuts, tuggummi, stearin, alger mm.

Vi kan också hjälpa till med bevattning, klottersanering och avloppsspolning.

Altandäck före tvätt

Altandäck efter tvätt

Lite fakta
Vid ogräsbekämpning med hetvatten förstörs cellerna på två olika sätt. Om växten under en viss tid utsätts för temperaturer mellan 50 och 60°C stelnar proteinerna i cellen, medan en snabb temperaturstegring till 100°C spränger cellerna på grund av den snabba tryckstegringen i cellen.

Behandlingsresultatet ses ganska snabbt, ca 2 dagar beroende på sort av ogräs, och det gör det lätt att göra kompletterande insatser vid behov.
Normalt behövs det ca 3–4 insatser första året för att ytorna skall upplevas som välskötta och ogräsfria. Normalt så avtar återväxten kommande år och mindre insatser behövs.


Här kan ni läsa om Rut och Rotavdrag, Skatteverkets hemsida

Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby

Buskröjning och kantklippning


SGR Service erbjuder buskröjning och kantklippningstjänster för både företag och privatpersoner. Vi tar hand om klippning av gräs och buskar längs vägar, diken och åkrar med noggrannhet och precision. Oavsett om det handlar om mindre uppdrag eller stora områden, kan du lita på oss för att göra jobbet på ett effektivt och professionellt sätt.

FASTIGHETSSERVICE