SGR Service, Fastighetsservice och skyltmontage
SGR Service, Fastighetsservice och skyltmontage

Företag, privatpersoner och föreningar


Vi har över 25 års erfarenhet av yttre skötsel av fastigheter, stora som små objekt


Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby
Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby

Exempel på arbeten vi utför


• Gräsklippning och grästrimning
• Klippning av häckar och trädfällning

• Ogräsbekämpning med hetvatten (läs mer nedan)

• Skötsel av rabatter och gångar
• Vår och höststädning av trädgårdar
• Klippning och kritning av fotbollsplaner
• Plattläggning

• Bygga staket och plank
• Mindre snickeri och målningsarbeten
• Snöröjning och sandning av parkeringar

  gångstigar mm

Ogräsbekämpning – Rengöring – Tvätt – Bevattning mm.

Vi kan hjälpa er hålla rent och snyggt från ogräs, 100% giftfritt med hetvatten                  

 • I Stenlagda ytor och grusgångar
 • Under staket och stängsel
 • Invid husväggar och kantsten
 • Runt stolpar
 • I och runt häckar mm.
 • Även björnloka mm


Även rengöring och tvätt av

 • Väggar i trä, sten och plåt mm
 • Stenmurar, kullersten, plattor, räcken, bänkar, gravstenar mm
 • Altan och trädäck
 • Soprum och sopkärl
 • Kundkorgar och kundvagnar
 • Skyltar och stolpar

Mångsidig och flexibelt aggregat, tar bort det mesta med 100% rent vatten, så som svåra beläggningar med smuts, tuggummi, stearin, alger mm.

Vi kan också hjälpa till med bevattning och klottersanering.

Fördelarna med hetvatten jämfört med traditionell ogräsbekämpning

 • Miljövänligt, inga kemikalier
 • Effektivt, låg kostnad
 • Säkert mot djur och människor, ingen brandfara
 • Flexibel, snabb omställning mellan ogräsbekämpning, bevattning och rengöring, allt i samma maskin.
 • Snabbt resultat


Lite fakta
Vid ogräsbekämpning med hetvatten förstörs cellerna på två olika sätt. Om växten under en viss tid utsätts för temperaturer mellan 50 och 60°C stelnar proteinerna i cellen, medan en snabb temperaturstegring till 100°C spränger cellerna på grund av den snabba tryckstegringen i cellen.

Behandlingsresultatet ses ganska snabbt, ca 2 dagar beroende på sort av ogräs, och det gör det lätt att göra kompletterande insatser vid behov.
Normalt behövs det ca 3–4 insatser första året för att ytorna skall upplevas som välskötta och ogräsfria. Normalt så avtar återväxten kommande år och mindre insatser behövs.

Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby

Buskröjning och kantklippning


Klippning av gräs och buskar längs vägar, diken och åkrar mm

Några av våra större uppdragsgivare

Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby
Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby
Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby
Fastighetsservice, Skyltmontage, Gotland, Visby

Övriga uppdragsgivare

Privatpersoner, lantbrukare och föreningar

FASTIGHETSSERVICE