Varmt välkommen till oss på SGR Service!

Miljötänkande, effektivitet och noggrannhet

Släntklippning/buskröjning

Klippning och röjning av vägrenar, slänter och åkerrenar med gräs och buskröjare.

Vi har idag två maskiner utrustade för kantklippning.

Aggregat och armsystem från Slagkraft drivs med egen motor, klippaggregaten utrustade med kätting. Vi klipper idag hela norra Gotlands vägnät (ca 73mil), även ca 35 mil kommunala vägar för Region Gotland.

Maskin 1: Volvo L70F, aggregat med ca 6,5m räckvidd och klippbredd på 1,50m.

Maskin 2: Ljungby L13, aggregat med ca 8,5m räckvidd och klippbredd på 1,70m.

Kunder: Vägentreprenörsföretag, kommuner och lantbrukare.