Varmt välkommen till oss på SGR Service!

Effektivitet, noggrannhet och miljötänkande

Om SGR Service

Jag heter Göran Stenström och startade SGR 1991. Då var verksamheten inriktad på smide, skogsarbete och trädgårdsservice, i första hand för privatpersoner. Verktygen för verksamheten var få och små, en motorsåg, gräsklippare (modell mindre), skogsutrustad fyrhjulig mc och en liten verkstad för småreparationer.

Utvecklingen tog fart 1997, då jag anställde min bror som fortfarande arbetar i företaget. Vi började då fundera på återvinning av trädgårdsavfall och köpte en blandarvagn från Holland, där allt komposterbart trädgårdsavfall kunde malas och blandas till utmärkt kompostjord. Vi lyckades övertala Gotlands Kommun för ett prov. Det provet gjorde att vi arbetade med flisning, krossning och återvinning av trädgårdsavfall i 20 år.
På grund av sjukdom var vi tvungna att sälja våra flismaskiner och krossar våren 2017.

1997 investerade vi även i en maskin och började med kantklippning och buskröjning av vägdiken för Nybergs Entreprenad, som i dag har skötseln av norra Gotlands statliga vägnät. Vi sköter kantklippningen på norra Gotland ca 72 mil väg, även en del av Region Gotlands kommunala vägnät klipper vi, ca 35 mil.

På grund av sjukdom har vi från och med 2019-01-01 dragit ner på vår verksamhet.

I dag har verksamheten 3 personer anställda, beroende på säsong så hyrs mer personal in. Idag arbetar vi i huvudsak med fastighetsservice, skyltmontage.

Från och med 2014-07-01 drivs företaget i aktiebolagsform, och ägare är Göran Stenström och Roger Stenström.

Våra kunder är kommuner, föreningar, olika entreprenadföretag, bostadsföretag och privatpersoner. 


Miljötänkande, effektivitet och noggrannhet är grundtanken i verksamheten, men även att kunna lösa problem och ställa upp med kort varsel. 

Våra uppdrag utförs till 95 procent i kvalité och miljöcertifierad verksamhet eller naturkänsliga områden och därför har vi endast miljögodkända maskiner.

 

Länkar