Varmt välkommen till oss på SGR Service!

Effektivitet, noggrannhet och miljötänkande

Fastighetsservice
                                 

För företag, föreningar och privatpersoner

Vi har över 25 års erfarenhet av både inre och yttre
skötsel av fastigheter, stora som små objekt.

Exempel på jobb som vi hjälper till med idag.

  •  Gräsklippning och grästrimning
  •  Klippning av häckar och trädfällning
  •  Skötsel av rabatter och gångar
  •  Vår och höststädning av trädgårdar
  •  Klippning och kritning av fotbollsplaner
  •  Plattläggning
  •  Mindre snickeri och målningsarbeten
  •  Snöröjning av parkeringar och skottning för handSopning och snöröjning

Sopning och uppsamling av sand och grus på vägar, gång- cykelbanor och parkeringar.

Vi utför även snöröjning och sandning av parkeringar, vägar, cykelbanor och gångstigar.

Snöskottning och sandning för hand vid privatpersoner och företag.